Tag Archives: Isa

[Biography] – Imam Muhammad bin Isa at-Tirmidhi [279H]

H16-JamiTirmidhi6_3D1

Compiled, Translated and Annotated Abu Hibbaan & Abu Khuzaimah Ansaari First Published 2000 His Birth and Lineage He is The Imaam, The Haafidh, al-Allaamah, Muhammad bin Eesaa bin Soorah bin Moosaa bin adh-Dhihaak as-Silmee adh-Dhareer al-Baughee at-Tirmidhee, his name was Muhammad and his Kunyah was Abu Eesaa. He was born …

Read More »